Ngày 12.01: Việc cần làm ngay

12/01/15 Thứ Hai tuần 1 TN

Mc 1,14-20

Việc cần làm ngay

Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. (Mc 1,17-18)

Suy niệm: Sau khi từ giã gia đình và làng quê Na-da-rét, Chúa Giê-su ra đi rao giảng một thời gian trước khi tuyển chọn môn đệ. Thế nhưng thánh Mác-cô lại kể việc này như thể xảy ra ngay lúc Chúa khởi đầu sứ vụ công khai. Theo các nhà chú giải, thánh ký muốn cho thấy rằng: việc có người tiếp nối sứ mạng của Ngài là việc quan trọng hàng đầu và những người này thiết yếu phải ở với Ngài ngay từ đầu. Quả thật có sống với Chúa Giê-su mới hiểu Ngài và mới làm chứng trung thực cho Ngài. Các môn đệ đầu tiên nghe Chúa gọi đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa ngay, sẵn sàng bước vào cuộc sống ở gần Chúa.

Mời Bạn nghe lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô viết ngay trong Tông huấn ‘Niềm Vui Tin Mừng’: “Tôi kêu gọi từng người Ki-tô hữu, dù ở đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy canh tân ngay việc gặp gỡ cá nhân của mình với Đức Giê-su Ki-tô hay, ít nhất là, quyết định để cho Người gặp gỡ chúng ta, mỗi ngày luôn tìm kiếm Người” (Số 3).

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày xét mình: 1/ Đối với tôi việc sống kết hiệp với Chúa Giê-su có phải là việc ưu tiên hàng đầu không? 2/ Tôi làm gì để đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân tôi với Chúa Giêsu?

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và nghĩ đến Chúa và chọn theo chân Chúa luôn… Xin đừng để những gì ngoài Chúa quyến rũ con. Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa. Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.” (Thánh Âu-tinh)