Ngày 12.12.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

THỨ BẢY: 12. 12. 2015
Mt 17,10-13

1. Ghi nhớ: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17, 12).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ biết, vai trò của Elia đã được Gioan tẩy Giả đảm trách, nhưng những người Do Thái không công nhận và đã ngược đãi ông. Gioan làm chứng cho Đức Kitô thì cuối cùng cái chết vẫn bi thảm. Đó cũng như một lời tiên báo: “ Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế ” . Lời loan báo này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và giá trị của những thói hư tật xấu xung quanh ta. Vì vậy, mùa vọng giúp chúng ta dọn lòng đón Chúa đến bằng việc ăn năn sám hối, thanh tẩy đời sống, chừa cải những tính hư tật xấu và nhất là sống tốt với mọi người xung quanh chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Chu toàn bổn phận của mình.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ý thức và chu toàn tốt công việc bổn phận của con trong cuộc sống hiện tại. Amen