Chỉnh đốn mọi sự (12.12.2015)

 Thứ Bảy sau Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mt 17,10-13

Đức Mẹ Gu-a-đa-lu-pê

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

Suy niệm: Được tận mắt chiêm ngắm vinh quang của Đức Giêsu khi Người hiển dung đàm đạo với hai nhân vật thời cựu ước là ông Mô-sê và ông Ê-li-a, lòng tin của các tông đồ về thầy Giêsu là Đấng Mê-si-a mà các ngôn sứ đã loan báo, càng thêm vững mạnh. Các tông đồ ngây ngất trước khung cảnh của cuộc gặp gỡ; tuy nhiên, mầu nhiệm Ơn Cứu độ vẫn còn bị che khuất do đó các ông chưa hiểu thấu đáo.

Đang khi thầy trò đi xuống khỏi núi, Đức Giêsu căn dặn các ông: không được kể lại những gì vừa được chứng kiến (mắt thấy, tai nghe) cho người khác biết. Qua thị kiến, các ông cảm nhận được Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang trông mong, chờ đợi. Còn các kinh sư và những người lãnh đạo dân Do Thái lúc bấy giờ thì ngược lại, họ khó chịu trước những giáo lý và những việc Đức Giêsu làm cho dân chúng, lòng trí họ đã ra mê muội bởi thói kiêu căng và ích kỷ; dựa vào Thánh Kinh cựu ước: “Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.” (Mlk 3, 23); các kinh sư nói: ông Ê-li-a phải đến trước để dọn đường cho Đức Chúa, vì thế họ không tin và tìm cách chống đối Người. Họ chờ đợi Ê-li-a tái xuất hiện và loan báo về Đấng Mê-si-a.

Ngôn sứ Ê-li-a; qua bài sách thánh trong phụng vụ hôm nay, tiên tri Ma-la-khi nói đến một người hết lòng kính sợ Thiên Chúa, ông nhiệt thành thực thi chức vụ ngôn sứ của mình, khi can đảm và cương nghị dùng lời nói truyền đạt cho dân mệnh lệnh của Thiên Chúa, chỉnh đốn lối sống gian ác, tà vạy của những kẻ kiêu ngạo thách thức Thiên Chúa; ông mong họ trở về đường công chính, nhưng ông đã bị chống đối và bách hại. Các kinh sư chờ đợi Ê-li-a như dấu chỉ khi Đấng Mê-si-a xuất hiện, bởi ông sẽ là người dọn đường cho Đức Chúa.

Khi nghe các môn đệ nói về quan điểm của những kinh sư, Đức Giêsu đã khẳng định: “ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”.  Đức Giêsu muốn nói đến Gioan Tẩy Giả. Thật vậy Đức Giêsu nhiều lần giới thiệu cho các môn đệ về Gioan Tẩy Giả, ông là người sống khiêm hạ, cương trực chống lại sự gian ác, ông rao giảng phép rửa sám hối và kêu gọi mọi người chỉnh đốn tâm hồn, từ bỏ lối sống bất chính để đón nhận ơn cứu độ.  Người khẳng định: “Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến” (Mt 11, 14).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người: “Hãy dọn đường cho Đức Chúa ngự đến”.

Hãy là người dọn đường cho Đức Chúa

Người Kitô hữu, những người đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, tín thác cuộc đời cho lòng nhân hậu, từ bi và hay thương xót của Người qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy; người Kitô hữu cũng được mời gọi sống niềm tin của mình giữa trần thế và giới thiệu Đấng Kitô cho mọi người – chỉnh đốn cách sống nơi bản thân và lan tỏa tình yêu Thiên Chúa ra môi trường sống xung quanh, để dọn đường cho Đức Chúa đến trong cuộc đời mình và trong ngày tái quang lâm của Người.

Hãy là người dọn cho Đức Chúa

Trước tiên chỉnh đốn lời nói, hành vi và suy nghĩ của mình theo tinh thần Tin Mừng, để trong cuộc sống diễn tả được tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho ta cũng như cho mọi người; đồng thời, hãy can đảm và kiên trì giới thiệu Đức Kitô cho những người xung quanh, bằng gương sáng và lòng nhiệt thành sống theo tinh thần Tám Mối Phúc, dẫu rằng phải gặp gian nan thử thách và chống đối.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Con Một Thiên Chúa đã từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa để mặc lấy xác phàm, cư ngụ giữa nhân loại, cảm thông chia sẻ và trao ban hạnh phúc. Xin cho con biết quảng đại yêu thương và tha thứ để diễn tả lòng thương xót vô biên của Người; đồng thời biết nhiệt thành và can đảm góp phần vào công cuộc rao giảng Tin Mừng, biến đổi thế giới như lòng Chúa mong ước.

Sống Lời Chúa:  Nghiêm chỉnh tuân giữ giới răn Thiên Chúa, nỗ lực canh tân đời sống bản thân và biến đổi tâm hồn những người xung quanh để xứng đáng đón Chúa ngự đến.

Đốm Lửa