Ngày 13.11.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

THỨ SÁU: 13. 11. 2015
Lc 17, 26 – 37

1. Ghi nhớ: “ Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, Hai người đang nằm chung một giường, một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại ” . (Lc 17,34).

2. Suy niệm: Ngày Thiên Chúa tái lâm không biết rõ giờ nào nhưng chắc chắn ngày đó sẽ đến. Suy đoán nhiều chỉ là vô ích mất công. Điều cần thiết hơn hết là thái độ sẵn sàng trong đời sống. Một đời sống ngay lành trước mặt Chúa, một cuộc sống hoà thuận, yêu thương anh em là dấu hiệu của người thức tỉnh. Sự phán xét trong ngày tái lâm không dựa vào những hình thức sinh hoạt bên ngoài nhưng là phẩm chất đời sống bên trong từng người. Hai người cùng chung một giường, xay chung một cối, đang cùng ở ngoài đồng, thì một người được đem đi và người kia bị bỏ lại. Kiểu nói “ hai người ” không có ý nói con số nhưng lại chú trọng về tính cách; cuộc sống ở đời xem ra giống nhau, nhưng đến ngày phán xét thì sẽ phân định rõ ràng giữa người lành và kẻ dữ: ai lành thì được chọn, còn ai dữ sẽ bị lọai.

3. Sống Lời Chúa: “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ” .

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, xin ban sứ mạnh và niềm tin cho chúng con để chúng con luôn thức tỉnh sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến. Amen.