Ngày 13 tháng 2 Chân phước Giô-đa-nô Xa-xô-ni-a Linh mục – Lễ nhớ (+1238)

Châm ngôn Chân phước Giô-đa-nô Xa-xô-ni-a

Ngày 13 tháng 2
Chân phước Giô-đa-nô Xa-xô-ni-a
Linh mục – Lễ nhớ (+1238)

Tiểu sử


Chào đời tại Bô-tê-ga miền Oét-pha-li-a bên Ðức khoảng thế kỷ XII, ngay từ tấm bé, cậu Giô-đa-nô đã có nếp sống tốt, nhất là có lòng thương mến những người nghèo khổ, cậu không từ chối người nghèo đến xin bao giờ. Người ta kể rằng có lần không còn gì để cho, cậu Giô-đa-nô đã cởi chiếc thắt lưng đang mang trên mình mà cho. Ðến khi vào thánh đường cầu nguyện, cậu Giô-đa-nô thấy Chúa Giê-su trên thập giá đang mang chiếc dây thắt lưng của mình.

Thế gian không giữ được cậu Giô-đa-nô. Ngày 12-2-1220, Cậu được chân phước Rê-gi-nan-đô trao tu phục tại Pa-ri. Trong tu viện, thầy Giô-đa-nô không màng tới danh giá hay lòng quí chuộng của người đời, kể cả vốn học thông thái trước đây, mà chỉ chọn sống dịu hiền và khiêm tốn, lấy ăn chay cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh làm niềm hạnh phúc. Khi thánh phụ Ða Minh về trời, anh em đã chọn cha Giô-đa-nô làm người thứ nhất kế vị cha thánh trong công tác quản trị Dòng.

Suốt 15 năm tại chức, cha không ngừng dùng những lời nói, gương sáng, thư từ, soạn thảo hiến pháp, viếng thăm anh chị em. Ðặc biệt sự dịu dàng, đời sống chính trực và tài lợi khẩu của cha đã giúp cho Dòng mở rộng rất nhiều. Cha cho thiết lập nhiều tu viện mới thu hút nhiều người thuộc giới trí thức gia nhập Dòng.

Dù bận bịu công việc, cha không bao giờ sao nhãng việc giảng thuyết, lúc nào cũng nhân từ, làm gương trước khi truyền lệnh. Mọi người đều mến phục và tín nhiệm cha. Cha Giô-đa-nô có lòng yêu mến Ðức Mẹ cách riêng, hết lòng mến yêu cậy trông như con thảo mến yêu mẹ hiền. Ðể tôn kính Ðức Mẹ, cha đã truyền cho anh em phải hát kinh “Lạy Nữ Vương” sau giờ kinh tối.

Trong chuyến đi Giê-ru-sa-lem thăm viếng anh em tỉnh Dòng Ðất thánh, khi trở về qua vùng biển A-côn, tàu gặp cơn bão lớn bị vỡ và đắm, cha Giô-đa-nô và hai tu sĩ cùng đi đã thiệt mạng, hôm đó là ngày 13-2-1237. Từ khi cha qua đời, anh em và các tín hữu đã tỏ lòng tôn kính bằng nhiều cách. Ngày 10-5-1826, cha được đức giáo hoàng Lê-ô XII tôn phong lên bậc chân phước.

Bài đọc : Ep 4,1-7.11-13 ; Tin Mừng : Lc 10,1-9

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã cho chân phước Giô-đa-nô nhiệt tâm phục vụ các linh hồn và cho người nên cao trọng nhờ ơn Chúa trong đời sống dâng hiến. Xin Chúa cho chúng con, nhờ công đức và gương sáng của người, biết trung thành loan báo con đường cứu độ và sống theo tinh thần ấy hầu có thể vui hưởng nước Chúa. Chúng con cầu xin