Ngày 22.03: Khao khát gặp Chúa Giê-su

22/03/15 Chúa Nhật tuần 5 MC – C
Ga 12,20-33

Khao khát gặp Chúa Giê-su

“Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” (Ga 12,21)

Suy niệm: Giê-ru-sa-lem là điểm hẹn để dân Do thái lên thờ phượng Thiên Chúa. Còn Chúa Giê-su, Ngài biết rằng Ngài lên Giê-ru-sa-lem lần này là lần cuối cùng, rồi để chịu khổ hình. Trong bối cảnh đó, có một số người trong số những người lên Giê-ru-sa-lem, muốn được gặp Chúa Giê-su.Tâm hồn của Ngài lúc này xao xuyến. Nhưng cũng chính lúc này, Chúa Giê-su nhận ra thời điểm Ngài được tôn vinh. Những lời Ngài nói lúc này cô đọng tất cả sứ mạng Chúa Cha trao phó cho Ngài. Anh em muốn gặp Tôi ư? Một lúc nữa, anh em sẽ không gặp Tôi. Nhưng “Ai phục vụ Tôi, thì hãy theo Tôi; và Tôi ở đâu, kẻ phục vụ Tôi cũng sẽ ở đó.” Chúa cũng đã nói với chúng ta như thế. Chúng ta có muốn gặp Chúa, theo Chúa, để được sự sống đời đời và ở mãi với Chúa không?

Mời Bạn: Trong những giây phút quyết định cho mạng sống và cả cuộc đời của Chúa Giê-su, Chúa đã hướng về Cha, để gắn bó với Ngài. Còn chúng ta, những giờ phút cuối đời, những giây phút đấu tranh chọn lựa giữa ánh sáng và bóng tối, chúng ta có can đảm để nói: tôi muốn gặp và theo Thầy Giê-su không?

Chia sẻ: Có lần nào trong cuộc đời, bạn được thúc đẩy để nói: bây giờ, tôi muốn gặp Chúa Giê-su để tỏ bày với Ngài.

Sống Lời Chúa: Dành một phút hồi tâm, để nhớ đến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ hình, gánh chịu mọi đau khổ vì chúng con. Chúa còn nói những lời thắm thiết dành cho chúng con, để cho chúng con vững tâm theo Chúa mà được sống đời đời. Lòng chúng con yêu Chúa và đội ơn Chúa thật nhiều. Amen.