Ngày 24.04: Sẵn sàng bị thế gian ghét

24/05/14 Thứ Bảy tuần 5 PS

Ga 15,18-21

Sẵn sàng bị thế gian ghét

“Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)

Suy niệm: “Thế gian sẽ ghét anh em”. Lời Chúa nghe như một bản án cho những ai chọn Chúa và đi theo Chúa, tức là mọi thành viên trong Hội Thánh. Dường như thời nào Hội Thánh cũng gặp sự chống đối, nếu không bằng bạo lực của những vũ khí nóng thì bằng sức mạnh của những thế lực mềm. Sự kiện cách đây ít lâu Liên Hiệp Quốc tố cáo (một cách bất công) về cách xử lý của Giáo hội đối với các giáo sĩ xâm hại trẻ em là một ví dụ. Thật không dễ chịu khi sống giữa thế gian mà luôn bị thế gian chống đối. Nhưng đó là ‘số phận’ của các môn đệ. Bởi đó cũng chính là số phận của Thầy Giê-su: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

Mời Bạn: Đành rằng chọn Chúa là chấp nhận bị ngược đãi; nhưng về phần mình ta, ta cũng phải bảo đảm rằng mình là môn đệ đích thực của Chúa. Ví dụ trên kia là một điều đáng tiếc, bởi trong câu chuyện đó chính những con người của Giáo hội đã gây ra ‘lửa’ (xâm hại trẻ em) rồi mới có ‘khói’ (sự tố cáo một cách bất công)! Hãy sống am hợp với các giá trị Tin Mừng và sẵn sàng hứng chịu sự đối đầu của thế gian vì thế gian chống lại các giá trị đó. Như vậy mới tinh thuần ý nghĩa “bị bách hại vì lẽ công chính” và mới đúng cái viễn ảnh mà Chúa Giêsu nhìn thấy khi Ngài nói “thế gian sẽ ghét anh em”.

Sống Lời Chúa: Lời Chúa thúc bách ta: tránh mọi gương xấu làm méo mó khuôn mặt Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô, sống triệt để các giá trị Tin Mừng, và sẵn sàng bị thế gian ghét!

Cầu nguyện: Đọc Phúc Thật Tám Mối.