Ngày 24.11.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

THỨ BA: 24. 11. 2015
CÁC THÁNH TỮ ĐẠO VN

Lc 9, 23 – 26

1. Ghi nhớ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo”. (Lc 9,23)

2. Suy niệm: Hội Thánh muốn dùng bài Tin Mừng để nhắc mỗi người hãy nhiệt tình và mau mắn gột bỏ con người cũ của mình mà biết sửa chữa những tính hư nết xấu rèn luyện các nhân đức, sống thích nghi với mọi người, hoà thuận hiệp nhất yêu thương nhau … đó là chúng ta đang “từ bỏ chính mình”. Cạnh đó mỗi người còn phải biết “vác thánh giá hàng ngày mà theo” đó là cây thập giá chấp nhận thiệt thòi, chịu đau khổ do bản thân, do tha nhân, hoăc là do hoàn cảnh gây ra nhưng vẫn vui vẻ đón nhận theo ý Chuá.

3. Sống Lời Chúa: Từ bỏ các tật xấu và tập các nhân đức.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ con người cũ tội lỗi của mình và biết hy sinh hãm mình khổ chế để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.