Ngày 26.11.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

THỨ NĂM: 26. 11. 2015
Lc 21, 20 – 28

1. Ghi nhớ: “ Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc ”. (Lc 21,28).

2. Suy niêm: Những ngày cuối của năm phụng vụ, Tin mừng ghi lại biến cố thành Giêrusalem bị sụp đổ như một thiên tai, chuyển động cả tinh tú làm cho mọi người phải khiếp sợ. Nhưng với niềm tin của người Kitô hữu dù có gặp bất cứ biến cố nào, kể cả biến cố bách hại hay thiên tai không sợ hãi, bi quan, chán nản hay buông suôi mà luôn kiên vững trong niềm tin. Ngày sau hết, Chúa Giêsu kêu gọi ngày ấy mỗi người hãy đứng thẳng, tức là luôn trung tín với ơn nghĩa Chúa, và ngẩng đầu lên tức là phấn khởi vui mừng đón nhận Chúa đến trong vinh quang vì mỗi người chúng ta “ sắp được cứu chuộc ” .

3. Sống Lời Chúa: Luôn sống trong ân nghĩa Chúa để sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, thế gian có nhiều lôi cuốn khiến chúng con lạc xa đường nẻo Chúa. Xin cho chúng con luôn trung thành tuân giữ Lời Chúa để ngày Chúa đến sẽ là niềm hân hoan cho chúng con. Amen.