Ngày 27.01: Ai là thân nhân của Chúa?

27/01/15 Thứ Ba tuần 3 TN

Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ

Mc 3,31-35

Ai là thân nhân của Chúa?

Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,34-35)

Suy niệm: Động cơ thúc đẩy Mẹ và anh em đến tìm Ngài là: có dư luận dân chúng cho rằng Ngài bị ‘điên’ (c. 21b), nên họ tìm đến để lôi kéo Ngài từ bỏ sứ vụ rao giảng Lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, chẳng những không từ bỏ, Chúa Giê-su còn tận dụng cơ hội này để loan báo một sự thật khác trong Nước Thiên Chúa, dù ‘nói thật mất lòng’, một sự thật ‘khó nghe’, ‘chướng tai gai mắt’, ngay cả cho thân nhân của Ngài. Ngài muốn nhấn mạnh mối liên hệ đích thực với Ngài không hệ tại ở huyết thống, mà là ở việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đó chính là tiêu chí xác định mối tương quan giữa Chúa Giê-su với chúng ta: tôi đích thực là thân nhân của Chúa Giê-su hay tôi đang từ chối, hoặc chỉ liên hệ với Ngài bề ngoài thôi?

Mời Bạn: Là một Ki-tô hữu, mối tương quan hiện nay giữa bạn và (gia đình bạn) với Chúa Giê-su là gì? Bạn đang từ chối hay đón nhận Ngài? Bạn chỉ liên hệ với Ngài bề ngoài hữu danh vô thực… hay liên hệ đích thực bằng việc thực hành, sống Lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa…?

Chia sẻ: Từ chối Đức Kitô, tức là đồng ý rằng Ngài bị ‘điên’; ngược lại, đón nhận Đức Kitô, tức là chấp nhận bạn bị ‘điên’ vì Ngài. Mời bạn lựa chọn!

Sống Lời Chúa: Trong Năm Tân Phúc hoá này, quyết tâm đọc, suy niệm và thực hành đoạn Lời Chúa này bằng việc quyết định gắn bó với Đức Ki-tô mỗi ngày, vì “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki-tô” (T. Giêrônimô).

Cầu nguyện: Hát “Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài…”