Ngày 27.04: Chân dung vị Mục Tử tốt lành

27/04/15 Thứ Hai tuần 4 PS
Ga 10,1-10

Chân dung vị Mục Tử tốt lành

“Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.” (Ga 10,3-4)

Suy niệm: Người giữ cửa là Thiên Chúa Cha, Ngài sai Đức Giê-su, Con của Ngài đến trong thế gian, trao ban cho Người công việc chăn dắt đàn chiên và đưa chúng trở về cùng Cha. Công việc của Đức Giê-su là đến cứu chuộc loài người chúng ta. Những phẩm tính của Đức Giê-su, Vị Mục tử nhân lành và chính hiệu, đó là: gọi tên từng con – dẫn chiên ra – đi trước chúng.

Mời Bạn chiêm ngắm thái độ chân tình và thân thương của Đức Giê-su: °Ngài chăm sóc và gọi tên từng con! vuốt ve con béo tốt, nâng niu con yếu gầy, hỏi han tình trạng của từng con! Mỗi con là một giá trị độc đáo đối với Ngài; °dẫn chúng ra, một cách chăm sóc gần gũi, thân thương, Ngài dẫn chúng đi tìm đồng cỏ xanh tươi, suối nước mát trong!° đi trước chúng, vì Ngài lường trước những nguy hiểm đang rình chờ đàn chiên! Chúng cần được Ngài bảo vệ, che chở, giữ gìn chống lại trộm cướp và thú dữ!

Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm được tâm tình và thái độ riêng tư, ân cần, chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ, che chở và yêu thương thật sự của Chúa trong đời bạn chưa? Nếu có, mời bạn chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng quý báu của bạn ! Nếu chưa, thì giờ đây mời bạn hãy để cho Lời Chúa động chạm đến lòng trí bạn, để Ngài trao ban cho bạn cảm nghiệm tuyệt vời ấy!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Vị Mục tử nhân lành của con! Con yêu mến Chúa!