Ngày 28.04: Khát khao ơn tái sinh

28/04/14 Thứ Hai tuần 2 PS

Th. Phê-rô Sa-nen, linh mục, tử đạo   

Ga 3,1-8

Khát khao ơn tái sinh

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)

Suy niệm: Ông Ni-cô-đê-mô muốn đến gặp Đức Ki-tô nhưng lại “mắc cỡ” vì sĩ diện, vì ngại lời dèm pha, hay vì lý do gì gì khác nữa… Hiển nhiên điều đó là có thật vì ông đã không dám đường đường đến gặp Chúa giữa ban ngày ban mặt mà lại âm thầm gặp gỡ giữa đêm hôm. Dù thế ông vẫn được vén màn để lĩnh hội điều ông vẫn ngấm ngầm khao khát, đó là được ơn tái sinh. Tái sinh là tình trạng của một tâm hồn được ân sủng Thiên Chúa biến đổi từ tình trạng chết chóc vì tội lỗi sang cuộc sống mới, cuộc sống làm con cái của Thiên Chúa. Tác nhân cho cuộc tái sinh của con người là nước và Thánh Thần. Trong bí tích Rửa tội, nước để thanh tẩy tội con người chính là Máu Chúa Ki-tô, và ơn đức tin ban cho con người chính là sức mạnh Thần Khí của Chúa Ki-tô. Mặt khác, ơn tái sinh có thông ban qua bí tích Rửa tội thật đấy, nhưng không phải là hễ cầm chiếc vé đó là đủ để lọt qua cánh cửa bước vào sự sống vĩnh cửu. Ơn tái sinh của bí tích Rửa tội chỉ mới gieo mầm cho cuộc sống mới, nó còn phải tăng trưởng liên tục cho tới ngày hoàn tất trong cuộc sống mai sau.

Mời Bạn: Phần bạn có bao giờ bạn cảm nhận được nỗi khao khát học biết về Chúa, được Chúa biến đổi và thuộc về Chúa mãi mãi chăng?

Chia sẻ: Bạn có bao giờ phát hiện nơi người chung quanh hay có khi nơi chính bạn, những Ni-cô-đê-mô ngày nay,những người luôn khao khát tìm gặp Thiên Chúa dù chưa biết Ngài không?

Sống Lời Chúa: Bạn dành thời gian để suy niệm Lời Chúa ngày mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao tìm kiếm Chúa.