Ngày 28.10.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXX Thường Niên

THỨ TƯ: 28-10-2015

Thánh Simon và Giuđa Tông đồ.
Lc 6,12-19

1.Ghi Nhớ:“Simon biệt danh là quá khích; Giuđa con ông Giacôbê” ( Lc 6,15-19).

2.Suy Niệm: Hai vị thánh này luôn đứng bên nhau trong danh sách 12 Tông Đồ. Simon là một con người nhiệt thành, không quãng sự khó nhọc và hăng say. Chúa Giêsu đã biến đổi ông từ một người nhiệt thành với nước Israel trần thế, thành một vị Tông Đồ nhiệt thành với Nước Trời. Giuđa còn gọi là Tađêô. Ông được gọi là Giuđa trung kiên, vì ông đã trung kiên với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Noi gương hai vị thánh Tông đồ, chúng ta cũng phải trở nên những dụng cụ đắc lực cho Hội Thánh và tích cực siêng năng trong bổn phận của người tín hữu.

3.Sống Lời Chúa: Năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể để bền vững trong ơn gọi.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin tăng sức mạnh giúp con trung kiên với ơn Chúa gọi. Amen.