Ngày 31.07.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVII Thường Niên

THỨ SÁU: 31. 07. 2015
Mt 13, 54-58

1. Ghi nhớ: “ Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt ” (Mt 13,54).

2. Suy niệm: Là người, ai cũng có một quê hương và muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho quê hương của mình. Chúa Giêsu cũng thế, Ngài sống khắng khít với quê hương và nhất là tình gia đình như bao người khác. Nhất là việc Ngài giảng dạy trong hội đường là nơi dành cho những người thông thạo Kinh Thánh giảng dạy. Lời giảng của Ngài đã làm cho nhiều người sửng sốt vì sự khôn ngoan và những Lời dạy uyên bác. Noi gương Đức Giêsu, cho dù làm việc tông đồ thì chúng ta vẫn nêu cao tình liên đới với gia đình, họ hàng và quê hương. Cạnh đó cũng không quên công việc thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Sống gắn bó với gia đình và quê hương.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con rất dễ bị rơi vào tình trạng “ gần chùa gọi bụt bằng anh ” . Vậy xin cho con biết coi trọng những nơi Thánh Thiêng vì đó là nơi Chúa ngự. Amen.