Ngày 8 tháng 5: Khi thánh Đa Minh đang cầu nguyện, Đức Trinh Nữ hiện ra và tỏ cho biết là Mẹ săn sóc Dòng

Trích các trình thuật của chân phước Xê-xi-li-a,
về Thánh Phụ Đa Minh

Lần kia, sau khi thức khuya cầu nguyện ở trong nhà thờ, thánh Đa Minh lui về phòng ngủ. Người đứng cầu nguyện ở đầu phòng. Đang khi cầu nguyện, người nhìn về phía cuối và thấy có ba người phụ nữ rất xinh đẹp đang đi tới: bà đi giữa có vẻ như một Nữ hoàng đáng kính, kiều diễm, uy nghi hơn hai bà kia. Một bà cầm bình nước thánh sáng đẹp, một bà cầm dùi rẩy nước thánh trao cho Nữ hoàng. Nữ hoàng rẩy nước và làm dấu thánh giá trên các anh em. Nữ hoàng phán: “Ta là Đấng các con cầu khẩn mỗi chiều tối. Và khi các con hát câu: Ôi, bà là trạng sư chúng con, Ta sấp mình trước Con Ta xin cho Dòng này được bảo toàn.”

Sau khi đi vòng quanh làm dấu thánh và rẩy nước trên anh em, Nữ hoàng biến mất. Còn thánh Đa Minh trở về chỗ cầu nguyện. Thình lình, người được ơn xuất thần trước nhan Thiên Chúa; người thấy Chúa Giê-su và Đức Trinh Nữ, mặc áo choàng màu lam ngọc, đứng bên hữu Chúa.

Nhìn chung quanh, thánh Đa Minh thấy tu sĩ đủ các Dòng trước nhan Chúa, nhưng không thấy tu sĩ nào thuộc Dòng mình, người liền khóc nức nở, đứng xa không dám đến gần Chúa và Đức Mẹ. Lúc ấy, Đức Mẹ làm hiệu gọi người lại, nhưng người không dám tới cho đến khi Chúa cũng gọi nữa. Thánh Đa Minh tiến đến, sấp mình trước mặt Chúa và Đức Mẹ khóc lóc thảm thiết. Chúa truyền cho thánh Đa Minh chỗi dậy, và hỏi người: “Sao con khóc thảm thiết như vậy?” Người thưa: “Con khóc, vì đây biết bao tu sĩ thuộc đủ mọi Dòng, nhưng không thấy ai thuộc Dòng con cả.” Chúa hỏi tiếp: “Con có muốn thấy tu sĩ Dòng con không?” Người run rẩy thưa: “Lạy Chúa, con muốn.” Lúc đó, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a mở rộng áo choàng ra trước mặt thánh Đa Minh. Áo choàng thênh thang dường như bao phủ cả thiên đàng, và thánh nhân nhìn thấy anh chị em Dòng đông vô số, núp dưới áo Mẹ.

 

Thánh Đa Minh sấp mình tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, thị kiến liền tan biến. Người hồi tỉnh đúng lúc và đi báo hiệu giờ kinh đêm. Nguyện kinh đêm xong, người tập họp anh em tại công hội, giảng một bài rất sốt sắng, khuyên nhủ anh em yêu mến và tôn kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Trong lúc giảng, người thuật lại cho anh em nghe thị kiến trên đây.

[Chính thánh Đa Minh đã thuật lại thị kiến này cho chị Xê-xi-li-a và các chị em khác thuộc tu viện thánh Xít-tô, làm ra vẻ như thị kiến đã xảy ra cho một ai đó, nhưng các anh em có mặt ở đó với người, và đã nghe người kể lại, thì làm hiệu cho các chị biết: đó là thị kiến của chính thánh nhân.

Tất cả những điều viết trên đây là do chị Xê-xi-li-a, chị quả quyết những điều ấy là đúng, đến nỗi nếu cần, chị sẵn sàng thề bảo đảm. Nhưng bởi chị rất thánh thiện và đạo đức, nên mọi người đều dễ dàng tin lời nói của chị. Chính chị thuật lại những điều này để tán dương và ca ngợi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và thánh Đa Minh, tổ phụ chúng ta, và để an ủi anh chị em. Chị Ăng-ghê-li-ca, cũng thuộc tu viện thánh nữ A-nê, đã ghi lại. Xin thông cảm cho lời văn của chị, vì chị không thành thạo ngữ pháp.]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *