Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm B (2012 – 2015)

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,12-15) 

Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đưa Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” 

Ngày 22.02.2015

Lễ 5 giờ: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Ngày 26.02.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lễ 6g15 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng