Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C (2012, 2015, 2018, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật III Mùa Vọng năm B (2011 và 2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa nhật III Mùa Vọng năm C (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,10-18)

Đám đông hỏi ông Gioan rằng : “Chúng tôi phải làm gì đây ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Năm 2021

Năm 2018:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Gm. Luis Nguyễn Anh Tuấn

Năm 2015:

Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxico Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012:

Lm Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

 

SUY NIỆM