Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (2011-2023)

SUY NIỆM

 – Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (2014) + Video

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2016)

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,1-10)


“Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy, Đức Giêsu lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Năm 2023:

Năm 2020:

Năm 2017:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Môrít Lục Vĩnh phố

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc 

Năm 2011: 

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Thêm sức

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu