Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mac cô (6, 1-6)

Khi ấy, Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường.

Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? ” Và họ vấp ngã vì Người.

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

https://youtu.be/z3Q49zI8Xzg

 

Lễ 17giờ30 Thứ Bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ : 5giờ Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30 :Cha Khách

Lễ 16giờ (Hôn Phối) :Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 :Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2009

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6giờ15 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17giờ30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng