Nghe giảng Chúa nhật XIX thường niên năm B (2012, 2018, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật XIX thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XIX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XIX thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (6, 41-51)

Khi ấy, người Do Thái xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống?’”

Ðức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha.

Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Năm 2021:

Năm 2018

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2012

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Vinh sơn Phạm Đình Chiến

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

 

 SUY NIỆM