Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2022, 2019, 2016, 2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm A (2011)

– Video giảng lễ Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12,13-21)

Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Đa Minh Trần Đức Thiện, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

 Năm 2016:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

 Năm 2013:

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc, OP.

 Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

 

Suy niệm