Nghe giảng Lễ Chúa chịu phép rửa năm A (2011-2023)

+ Suy niệm

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2016 – Năm C + Video

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2015 – Năm B

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2013 – Năm C

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2010 – Năm C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 3,13-17)

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.

Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !”

Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” 

Năm 2023: 

Năm 2020: 

Năm 2017: 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2014:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Phạm Quốc Văn