Nghe giảng lễ Chúa Nhật XVIII thường niên năm B (2009, 2015, 2018, 2021)

Nghe giảng lễ Chúa Nhật XVIII thường niên năm B năm 2009, 2015 và 2018

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 6,24-35)

Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 

Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” Đức Giêsu trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !

Năm 2021

Năm 2018

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2015
Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2009

Lm Px Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

SUY NIỆM