Nghe Giảng Xuân Canh Dần

Nghe Giảng Ngày Đầu Xuân Canh Dần

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,1-10)


Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng :

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

Ngày 13.02.2010 : Ba mươi Tết

Lễ 17g30 Tất Niên : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 21g30 Giao Thừa: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 14.02.2010 : Mùng một Tết Canh Dần

Lễ 5 giờ  : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ :Lm Giuse Phạm Quốc Văn