Ngộ… (30.05.2017– Thứ Ba tuần VII Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Ga 17,1-11a

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

 

Người xưa có câu: “Hoảng nhiên đại ngộ”. Nghĩa là: “Bỗng chợt bừng mở tâm thức”.Chữ Ngộ (悟), trong bộ tâm (忄) gồm chữ ngũ (五), ám chỉ ngũ quan con người; được viết nằm phía trên chữ khẩu (口), khẩu ở đây được hiểu là cánh cửa chứ không phải là miệng. Ám chỉ tâm thức con người được hình thành trên nền tảng (cánh cửa) ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, và xúc giác)

Ngộ (悟) là động từ diễn tả tâm thức của người đã vỡ lẽ, đã hiểu ra một vấn đề nào đó; nó còn diễn tả công việc khai mở tâm trí con người làm cho thức  tỉnh, không còn mê muội… 

Đoạn Tin Mừng thánh Gio-an hôm nay cho thấy, sau khi nói chuyện và dạy dỗ các tông đồ, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giê-su muốn qua việc cầu nguyện, Ngài cho các tông đồ ngộ ra Chúa Cha, nhận biết được Chúa Cha, qui chiếu tất cả mọi sự về Chúa Cha.

Các tông đồ chỉ có thể ngộ ra Chúa Cha, nhận biết được Chúa Cha thông qua Chúa Con và  không thể không thông qua việc ngộ ra Chúa Con. Vì vậy Chúa Giê-su cho các tông đồ biết rằng, Ngài được Chúa Cha sai đến để làm công việc của Chúa Cha.

Ðây cũng là dịp nhắc nhở các Ki-tô hữu đừng suy nghĩ, cảm nhận Chúa Cha như một Ðấng có quyền phép công thẳng hay luận tội và thích gián phạt nhân loại; rồi lại có thái độ xa tránh run sợ. Nhưng hãy nhìn biết và cảm nhận về Chúa Cha như là một người Cha nhân hậu, hiền từ, luôn xót thương con cái mình, cho dù nhiều lần chúng đã bất trung và ngỗ nghịch. 

Cũng như các tông đồ ngày xưa. Giờ đây ta hãy bắt chước Chúa Giê-su đã nguyện cùng Chúa Cha soi sáng cuộc đời của mỗi người để được ngộ ra mầu nhiệm Thiên Chúa: 

… Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha…

Xin cho mọi phàm nhân nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, để họ được sự sống đời đời từ nơi Con Cha…

Xin cho mọi người nhận biết thật Con từ nơi Cha mà đến, và tin chắc một điều là Cha đã sai Con…

Xin cho họ nên một như chúng ta.  (x. Ga 17, 1-11) 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con ngộ ra thánh ý Chúa là: Hãy làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha, nhận biết Chúa Giê-su là Người Con mà Chúa Cha đã sai đến bằng chính lời nói cũng như bằng cuộc sống của con mỗi ngày. Amen. 

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *