Ngôi Lời đến ngự giữa thế gian (31.12.2015)

Thứ Năm Ngày 31 tháng 12
Ngày VII trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh Xin-vét-te I, giáo hoàng

Lời Chúa: Ga 1,1-18

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

 

1- Ghi nhớ:

     “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14)

2- Suy niệm:

Đức Giê-su là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa nhưng Ngài đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Kinh nghiệm trong cuộc sống, người ta sẽ cảm thấy hãnh diện khi được quen thân với những người có quyền cao chức trọng, giầu sang phú quý. Chính vì thế, người đời thường nói “thấy người sang, bắt quàng làm họ”. Nhưng với Đức Giê-su, Ngài lại muốn đến làm bạn với những người hèn mọn, bé nhỏ để được chung sống cùng họ và giúp họ thăng tiến trong cuộc sống. Đó chính là tình yêu thương không bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa thật là cao trọng như thế mà lại yêu thương con người hèn mọn chúng ta, Ngài đã tự hủy vinh quang quyền thế xuống trần gian và nhận trần gian là nhà của Chúa, nhận con người thấp hèn chúng ta là người nhà của Chúa. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và luôn sẵn sàng rộng mở tấm lòng để đón nhận Chúa là nguồn tình yêu thương dành cho chúng ta.

3- Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin chúng cho con biết chạy đến kín múc ơn Chúa và sự hiểu biết nơi Đức Giê-su Kitô, để mỗi ngày chúng con hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.

4- Sống Lời Chúa:

Biết đón nhận Chúa một cách thành tâm tha thiết, để Chúa ngự trị nơi mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa.

HOÀI THANH