Nhân danh Đức Giêsu (07.05.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C)

Lời Chúa: Ga 16,23b-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

 

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta về mối tương quan mật thiết giữa Chúa Cha và Đức Giêsu trong việc phân phát ân sủng cho nhân loại, khi Đức Giêsu nói: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”. Trước đây Đức Giêsu thường khuyên các môn đệ phải siêng năng cầu nguyện và cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha, Đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn trong tâm hồn con người, cũng như những nhu cầu chính đáng của từng người; Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện với Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho. Còn bây giờ; sau khi Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ về mầu nhiệm hiệp thông giữa Ba Ngôi, và sứ vụ trung gian Cứu độ của Người; Đức Giêsu nhắn nhủ các ông trước thời điểm Người sẽ rời bỏ các ông: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”.

Thiên Chúa sẽ ban cho các ông những điều các ông khẩn nguyện, nhưng không phải vì công trạng hoặc tư cách cá nhân của mình mà vì công nghiệp cứu chuộc và vì danh Con chí ái của Ngài; Đức Giêsu bổ xung vào tâm tình cầu nguyện của các môn đệ một yếu tố mới đó là nhân danh “Thầy Giêsu” mà cầu xin.

Với thân phận yếu đuối và đầy rẫy tội lỗi, con người chẳng là gì trước nhan Thiên Chúa, nhưng nhờ Đức Giêsu, nhờ lời giáo huấn và tình yêu không hạn lượng của Người, nhờ ân sủng Người thiết lập, con người có thể trở nên xứng hợp và đáng được nhận phúc lộc Thiên Chúa ban cho vì danh thánh Giêsu; nhân danh Đức Giêsu là nhìn nhận vai trò làm trung gian hòa giải giữa con người đầy tội lỗi, bất toàn với Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thánh thiện và nhân từ, của Đức Giêsu; nghĩa là tin tưởng, yêu mến và tuân giữ giáo huấn của Người để lệ thuộc hoàn toàn vào Người.
Đức Giêsu trình bày mối tương giao thân mật giữa Thiên Chúa và nhân loại qua vai trò trung gian là chính Người, Người nói: “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến”.

Thời gian chia sẻ vui buồn của Đức Giêsu với các môn đệ đã đến lúc tạm kết thúc, khi Đức Giêsu hoàn tất sứ mệnh Cứu Chuộc nhân loại của Người, và báo trước cho các môn đệ: “Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha”. Đức Giêsu muốn nói đến cuộc thương khó Người phải chịu và cuộc vinh hiển phục sinh, chiến thắng sự chết và về với Chúa Cha hằng hữu; đến ngày sau hết Người lại đến để xét xử trần gian.

Với lòng tin tưởng yêu mến Đức Giêsu và thể hiện lòng yêu mến ấy bằng việc sống và thực hành lời của Người; khi người tín hữu trao gửi những nhu cầu trong đời sống- cả đời sống thiêng liêng và đời sống tự nhiên, nhờ công cuộc cứu chuộc Đức Giêsu  đã thực hiện, Thiên Chúa Cha sẽ chấp nhận và ban cho để tôn vinh Con chí ái của Người, và cho niềm vui của những người đặt hết niềm tin vào Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu, được trọn vẹn.

Trong thực tế, đời sống Kitô hữu của chúng ta đã thật sự gắn kết với Đức Giêsu chưa? Có lẽ còn rất nhiều thiếu sót bởi vì hầu như mỗi người đều sống vì mình và cho mình; nhân danh “cái tôi” để lôi kéo sự chú ý của người khác, kể cả những lúc chúng ta phải hạ mình để cầu xin điều gì thì cũng là xin cho ta được thỏa mãn lòng ước muốn chóng qua.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi

Tin tưởng, yêu mến và để Lời Chúa biến đổi đời sống theo thánh ý của Thiên Chúa; nhờ đó những nhu cầu khẩn thiết nài xin sẽ được  Thiên Chúa ban cho nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết hết lòng tin tưởng yêu mến và tín thác cuộc đời cho trái tim tràn ngập yêu thương của Chúa, để những lời chúng con nói, những việc chúng con đều làm sáng danh Người và mưu ích cho phần rỗi của tha nhân.

SỐNG TIN MỪNG

Yêu mến Đức Giêsu và tin tưởng Người từ Thiên Chúa mà đến: Người đã tử nạn, phục sinh và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha để ban hạnh phúc cho nhân loại, cho chúng ta.