Những Giáo phận Việt Nam đã có thông báo dâng lễ trở lại

 

Trong bối cảnh cả nước bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh covid-19, một số Giáo phận Việt Nam đã có thông báo cho phép dâng thánh lễ cộng đoàn trở lại. Sau đây là danh sách các Giáo phận đã có thông báo:

 1. Giáo phận Hà Tĩnh:Thông báo ngày 23-04-2020
 2. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng:Thông báo ngày 23-04-2020
 3. Giáo phận Mỹ Tho:Thông báo ngày 09-05-2020
 4. Giáo phận Vinh:Thông báo ngày 24-04-2020
 5. Giáo phận Đà Lạt: Thông báo ngày 25-04-2020
 6. Giáo phận Bà Rịa: Thông báo ngày 08-05-2020
 7. Giáo phận Qui Nhơn:Thông báo ngày 08-05-2020
 8. Giáo phận Đà Nẵng:Thông báo ngày 08-05-2020
 9. Giáo phận Kontum: Thông báo ngày 08-05-2020
 10. Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thông báo ngày 08-05-2020
 11. Giáo phận Phú Cường: Thông báo ngày 08-05-2020
 12. Giáo phận Long Xuyên:Thông báo ngày 08-05-2020
 13. Tổng Giáo phận Hà Nội: Thông báo ngày 08-05-2020
 14. Giáo phận Xuân Lộc: Thông báo ngày 09-05-2020
 15. Giáo phận Cần Thơ:Thông báo ngày 09-05-2020
 16. Giáo phận Ban Mê Thuột:Thông báo ngày 09-05-2020
 17. Giáo phận Hải Phòng:Thông báo ngày 09-05-2020
 18. Giáo phận Hưng Hóa:Thông báo ngày 09-05-2020
 19. Tổng Giáo phận Huế:Thông báo ngày 09-05-2020
 20. Giáo phận Bùi Chu:Thông báo ngày 09-05-2020

Theo Thông báo của Trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ vào chiều ngày 08-05-2020, các tôn giáo đã được sinh hoạt bình thường trở lại, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, tất cả các Giáo phận Việt Nam đã được dâng thánh lễ cộng đoàn trở lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông báo của các giáo phận để mọi người có thể nhận được những hướng dẫn mục vụ của các Giám mục trong giai đoạn mới phòng chống Covid-19. Mong quý vị theo dõi.

Cập nhật lúc 19hh30, ngày 09-05-2020.

Văn Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *