Niềm tin vào Chúa (14.01.2016 – Thứ Năm sau CN I TN C)

Thứ Năm sau Chúa nhật I Thường Niên – 12. 01.2016

 Lời Chúa: Mc 1,40-45

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

1- Ghi nhớ:

     “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1, 40)

2- Suy niệm:

Phong hủi đối với người Do Thái là chứng bệnh ghê tởm, ô uế, bệnh nhân phải tuyệt thông với mọi người. Ai tiếp xúc với họ cũng bị coi là ô uế. Vì thế người phong hủi phải ở những nơi cách biệt, đi đến đâu phải la lớn để mọi người biết mà tránh xa ra. Thân phận người phong hủi thật đáng buồn tủi.

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết người phong hủi dám đến xin Đức Giê-su chữa lành cho mình. Điều này chứng tỏ bệnh nhân có một niềm xác tín vào Đức Giê-su, vì Ngài là Đấng có quyền phép lại rất yêu thương mọi người. Đến với Ngài, chắc chắn sẽ không phải thất vọng. Thực vậy, hành động chạnh lòng thương của Đức Giê-su đã biến đổi hoàn toàn con người bất hạnh vì chứng bệnh phong hủi: từ một bệnh nhân với thân xác bị lở loét, đau đớn thành một người lành sạch; từ một con người bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội vì chứng bệnh lây nhiễm, nay lại được hội nhập và sinh hoạt như bao người khác; từ một con người bị coi là ô uế, bị loại trừ khỏi các sinh hoạt tôn giáo, nay lại được cùng với mọi người tham dự phụng thờ Thiên Chúa cùng với cộng đoàn. Chính lòng thương xót của Chúa đã đụng chạm tới người phong hủi và phục hồi cho anh ta phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.

Khi phạm tội, chúng ta cũng bị chứng phong hủi. Do vậy chúng ta hãy đến gặp Chúa với tấm lòng chân thành khiêm tốn và tín thác vào Chúa, Chúa sẽ yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Xin cho chúng con ý thức được thân phận tội lỗi của mình, để chúng con biết khiêm nhường đến cùng Chúa với tâm tình tín thác cậy trông vào quyền năng của Chúa, để được Chúa chữa lành cho những tật nguyền trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc những người yếu đau bệnh tật; chia sẻ, an ủi và thông cảm với họ, giúp họ có đủ nghị lực chịu đựng hoặc vượt qua được những bệnh tật đó.

                                                                                HOÀI THANH