Sách tháng Đức Bà: Ngày VIII – Trái tim Mẹ trọn hảo và đầy lòng từ ái

 

1. Trái tim Mẹ trọn hảo và rất đáng kính, vì là trái tim của Ðấng làm Mẹ Thiên Chúa. Trái tim Mẹ rất thánh, vì là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Trái tim Mẹ rất thánh, vì Chúa Thánh Thần đã đổ đầy ơn từ ngày Mẹ mới dựng thai. Trái tim Ðức Mẹ rất thánh vì Ðức Mẹ đầy đủ mọi nhân đức.

Giáo hội ví: Trái tim Ðức Mẹ như thánh điện, chứa đựng cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trái tim Mẹ như thánh đường nguy nga thanh sạch không một bụi nhơ.

Trái tim Mẹ là vườn rào kín, trong đó có đủ mọi thứ hoa xinh tươi không bao giờ tàn héo.

2. Trái tim Mẹ đầy lòng từ ái. Người thương yêu ta hơn mọi đấng thánh. Cũng như Ðức Chúa Cha, Người vui lòng hy sinh Con một Người để cứu loài người. Trong kinh cầu trái tim Ðức Mẹ ta thường đọc: “Trái tim rất thánh Ðức Bà hay thương xót mọi người; hay yên ủi kẻ âu lo; hay bầu cử cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành”.

Trái tim Mẹ bốc cháy những ngọn lửa yêu đương. Một mũi gươm sắc thâu qua mở rộng thêm tình yêu của Trái tim Người để mọi người ẩn náu.

Một tràng hoa quấn chung quanh, tượng trưng những lời an ủi ngọt ngào phát ra từ trong tim Mẹ. Ai nhìn qua trái tim Mẹ mà chẳng cảm thấy tình yêu của Mẹ dạt dào lai láng?

Vậy ta phải hết lòng mến yêu trái tim Mẹ, năng cầu xin trái tim Mẹ cho kẻ có tội, cho kẻ khô khan ngoan cố: Trái tim Mẹ hay nâng đỡ những ai sa ngã, những kẻ lầm lạc.

Lạy trái tim Mẹ vẹn sạch rất thánh đầy lòng thương yêu loài người chúng con là những kẻ có tội, dám ngửa mặt xin trái tim Mẹ cho chúng con được thực lòng thống hối, cho chúng con bắt chước Mẹ, ăn ở liêm chính, giữ lòng thanh sạch. Xin Mẹ rộng mở trái tim cho chúng con ẩn náu, ẩn náu trong tình yêu Mẹ. Xin Mẹ thêm lửa mến trong lòng chúng con. Chúng con khao khát mến Chúa và Mẹ đời đời.

Thánh Tích :

Ở Ba-lê có một xứ gọi là xứ Ðức Mẹ thắng trận. Ngày trước giáo dân xứ ấy rất khô khan, mê tiền của, mê chơi bời sống rất sa hoa. Tinh thần đạo hầu như mất hẳn. Cha xứ lo buồn, đêm ngày cầu xin cho con chiên biết đường trở về cùng Chúa. Năm 1836, đang khi người dâng lễ cầu xin cho những tội nhân ấy, thì nghe tiếng bảo rằng : “Hãy dâng con chiên mình cho trái tim vẹn sạch Ðức Mẹ”. Hiểu biết lời Chúa dạy, cha đã dâng con chiên toàn xứ cho trái tim Ðức Mẹ. Người khuyên bảo ít nhiều người hợp ý mà cầu xin trái tim Mẹ. Người lập hội Trái tim vẹn sạch Ðức Mẹ trong xứ, ra sức cầu nguyện cho dân thành tội lỗi ấy được trở lại. Ít lâu sau, giáo dân xứ ấy đã trở nên rất sốt sắng hơn các xứ khác ở Ba-lê. Những kẻ có tiếng là tội lỗi đã dần dần hối cải, và được trái tim Mẹ thương ban nhiều ơn phần hồn phần xác. Từ đó, phong trào tôn sùng trái tim Mẹ càng ngày càng lan rộng trong các nơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *