Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.3)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

V. Bậc sống trọn lành bất toàn

1.   Đời sống là hy tế dâng lên Thiên Chúa. Sống hay chết đều để vinh danh Thiên Chúa, mưu ích cho các linh hồn được cứu độ.

2.   Dám hy sinh tất cả vì Nước Trời.

3.   Sống hoàn tất Thánh Ý Chúa, tin vững vàng Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu.

4.   Còn khuyết điểm và lỗi lầm.

5.   Hiểu biết sâu rộng về chân lý đức tin.

*.*

3. Sống hoàn tất Thánh Ý Chúa, tin vững vàng Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu

Ở bậc sống này đôi mắt tâm linh của linh hồn không còn bị che bởi bức màn tăm tối tội lỗi. Ân sủng ánh sáng thần khí soi cho linh hồn biết rõ về thánh ý Chúa, những gì cần thiết cho đời sống nhân đức của linh hồn hoặc sứ mạng mà linh hồn đã lãnh nhận. Và với nhiệt lực của đời sống trọn lành, khả năng vươn lên vốn có suốt chặng đường nhân đức đã qua, giúp linh hồn đủ sức hoàn tất thánh ý Chúa. Nếu những việc ngoài ơn gọi của mình, hoặc vì cần thiết lợi ích cho linh hồn, Thiên Chúa muốn giấu linh hồn thánh ý Ngài, linh hồn vẫn ngoan ngùy đón nhận và sống trong niềm tín thác sâu xa vào Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu.

Như trường hợp cha thánh Phanxicô Assisi không biết mình có ơn tử đạo hay không. Nếu vì còn ở trong tình trạng bất toàn, linh hồn không nhận ra thánh ý Chúa, mắc phải sai lầm, thì với đức khiêm hạ thẳm sâu luôn cậy trông Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ dang tay nâng đỡ linh hồn, chỉ cho linh hồn trở lại đường Ngài muốn họ phải đi. Thánh Phan-xi-cô sau khi rao giảng cho người Hồi Giáo, không được tử đạo đã quay về trong sự quan phòng tuyệt diệu của Thiên Chúa (CĐCHTY- C.VIII).

Không còn quyến luyến gì với thế gian, và đã chọn lấy Thiên Chúa làm tất cả đời mình, nên linh hồn say sưa hoàn tất thánh ý Chúa. Đối với linh hồn được hoàn tất thánh ý Chúa là niềm vui tuyệt hảo của linh hồn, bởi đã trải nghiệm quá nhiều tình Chúa là Cha Nhân Hậu. Trong mối tương giao với Thiên Chúa, linh hồn sống tâm tình con ngoan, luôn tìm biết ý Cha để hoàn tất, hầu làm vui lòng Cha. Trong hạnh phúc và bình an linh hồn thưởng nếm sự thiện hảo của Thiên Chúa, dư tràn cảm nghiệm “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (TV 23,1-2). Ân sủng chan hòa, linh hồn không còn sự sợ hãi nào nữa, chỉ còn nỗi khát khao cháy bỏng hiệp nhất với Cha trong sự viên mãn vĩnh hằng. Vì thế, linh hồn cố gắng băng mình tới chỗ đạt được sự kết hợp nên một với Thiên Chúa. Đó chính là sự hoàn thiện ở Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo.

Tín thác vào Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu, khát khao yêu mến Ngài da diết đưa linh hồn đến chỗ gắn bó liên lỉ với Người, sống hay chết, thất bại hay thành công, vinh quang hay sỉ nhục, đau khổ hay hạnh phúc, linh hồn đều an bình phó thác cho Chúa, sống vì Chúa và với Chúa. Sự sống động của linh hồn là mộ mến hoàn tất thánh ý Chúa trong suối nguồn hoan lạc cao vời. Do đó, linh hồn đạt đến trạng thái tâm linh kết hiệp liên lỉ. Linh hồn cầu nguyện không ngơi, hít thở Thiên Chúa, sống sự sống của chính Ngài.

Tình Cha Nhân Hậu, linh hồn thỏa thuê chìm đắm trong chiếc nôi tình yêu kỳ tuyệt này. Hạnh phúc hân hoan ngập lòng nên linh hồn tha thiết muốn chia sẻ hạnh phúc này cho nhân loại. Ở vào tâm trạng này linh hồn sẽ nảy sinh nhiều khát vọng cao cả. Như thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng mong ước được thực hiện nhiều sứ mạng cao cả, để đem lại tình yêu và ân sủng cứu độ cho mọi người. Khát khao này không dừng lại trong cuộc sống nhân gian, “Khi về trời em sẽ làm mưa hoa hồng xuống nhân gian” (MTH). 

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007