Slides : Cuộc đời đẹp thay

Slides : Cuộc đời đẹp thay

Xem slides xin click tại đây


Âm nhạc: “La Vida Es Bella”
của Ernesto Cortazar

 

Slides “Cuộc đời đẹp thay” là tập hợp những phát biểu về cuộc đời, có thể coi như những châm ngôn cho cuộc sống.


Tư duy thế nào đời ta thế ấy
(Marcus Aurelius)

Không có gì phải sợ trong đời.
Chỉ cần hiểu được nó. (Marie Curie)

Còn yêu là còn sống
(Mohandas K. Gandhi)

Hãy sống cuộc sống của mình
và quên đi tuổi tác (Norman Vincent Peale)

Trên đời, ít kẻ sống thực sự,
đa số chỉ cố tồn tại thôi. (Oscar Wild)

Hãy nói thật vì sự thật luôn hấp dẫn.
Thiếu sự thật, cuộc sống thành tẻ nhạt. (Pearl S. Buck)

Sống vô dụng chẳng khác gì chết non. (Goethe)

Tình yêu tuy không làm cho trái đất quay,
nhưng làm cho hành trình có ý nghĩa. (Franklin P. Jones)

Tôi có thể tóm những gì tôi biết về cuộc đời
trong ba từ : nó cứ trôi. (Robert Frost)

Ta được nuôi bằng thứ ta kiếm được,
và ta sống nhờ những thứ đã cho đi. (Winston Churchill)

Cuộc đời là bông hoa,
tình yêu cho ta lấy được mật. (Victor Hugo)

Tình yêu có trước sự sống, tồn tại sau cái chết,
khai mở cho sáng tạo, và lý giải cuộc đời. (Emily Dickinson)

Đừng sợ cuộc sống. Hãy tin đời đáng sống,
và niềm tin của bạn sẽ làm cho nó thành hiện thực. (Henry James)

Mục tiêu của cuộc đời là sống hòa hợp với thiên nhiên. (Zeno)

Cuộc đời ta chẳng khác gì ngọn nến đứng trước gió. (Carl Sandburg)

Tình yêu mang đến sự hứng thú,
và làm giảm bớt sự cô đơn. (Bertrand Russell)

Nghệ thuật sống đích thực là biết cảm nhận,
là ý thức ta hiện hữu, ngay trong lúc khổ đau. (Lord Byron)

Cuộc đời là một chuỗi những khoảnh khắc.
Sống trọn mỗi khoảnh khắc là chắc chắn thành công. (Corita Kent)

Cuộc sống tuy ngắn ngủi,
nhưng ta luôn có đủ thời gian để sống tử tế. (Waldo Emerson)