Slides : Đừng khóc ! nếu bạn mến thương tôi.

 

 

 

Đừng khóc ! nếu bạn còn mến thương tôi.

 

Xem slides xin click tại đây

 

Cái chết không là gì cả.

Tôi chỉ đi qua phía bên kia.
Tôi vẫn là tôi. Bạn vẫn là bạn.

Những gì chúng ta đã tỏ ra cho nhau,
chúng ta vẫn cứ tỏ ra như thế mãi mãi.

Xin cứ gọi tôi bằng biệt danh bạn vẫn dùng trước.
Xin cứ nói với tôi như bạn vẫn nói xưa nay.

Xin đừng dùng một giọng khác.
Cũng đừng tỏ ra trầm trọng hay buồn rầu.

Xin bạn cứ tiếp tục cười
với những chuyện đã làm chúng ta cười với nhau…

Xin bạn cầu nguyện, mỉm cười,
nghĩ đến tôi, và cầu nguyện với tôi.

Cuộc sống vẫn có ý nghĩa như đã từng có.
Cuộc sống vẫn là thế như đã từng là thế:
Sợi dây không bị cắt đứt đâu.

Làm sao mà tôi lại ra khỏi tâm tưởng bạn được,
khi tôi chỉ ra khuất khỏi tầm nhìn của bạn ?
Tôi không ở đâu xa, chỉ ngay bên kia đường …

Bạn thấy đó, mọi sự vẫn tốt đẹp…
Bạn sẽ gặp trái tim tôi.
Bạn sẽ gặp những tình cảm dịu dàng
đã thanh luyện của trái tim tôi.

Xin lau nước mắt đi
Và đừng khóc, nếu bạn vẫn mến thương tôi.

Từ biệt ! và hẹn gặp bạn.