Slides : Tình Yêu và Tình Bạn

Slides : Tình Yêu và Tình Bạn

Xem Slides xin click tại đây


Những câu trích nhiều gợi ý về Tình Yêu và Tình Bạn

Không có gì làm phấn khởi cho bằng những người bạn nói sự thật trong tình yêu.

Không có bài tập nào tốt cho trái tim bằng việc cúi xuống mà nâng người khác lên.

Làm dịu cơn đau tim của người khác giúp giảm đi cơn đau tim của chính mình.

Mức độ đích thực của Tình Yêu Thiên Chúa đó là Người yêu thương không mức độ.

Bạn chưa bao giờ chạm sát đại dương tình yêu Thiên Chúa
cho bằng khi bạn tha thứ và yêu thương kẻ thù.

Nhiệm vụ khiến ta làm tốt các công việc,
nhưng tình yêu mới giúp ta làm đẹp các công việc.

Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bởi vì ta có giá trị
chúng ta có giá trị bởi vì Thiên Chúa yêu thương ta !

Hãy nói những lời thân ái,
và bạn sẽ luôn nghe được những tiếng vọng thân ái.

Sự thân ái là chất dầu
làm cho sự ma sát không còn tồn tại nữa.

Bạn có thể có thêm bạn nhờ đôi tai hơn là nhờ cái miệng.

Tình yêu chân thật là một quà tặng không hề đòi đáp lại.
Yêu thương vô vị lợi là phần thưởng cho chính tình yêu.

Yêu thương là nhắm đến sự viên mãn, sự toại nguyện.
Còn kiêu ngạo thì không phải là tình yêu.

Bạn có thể dễ dàng phê phán tính cách một người
qua cách người ấy đối xử với ai không làm gì cho họ.

Hãy tỏ ra càng thân ái càng tốt vào ngày hôm nay;
ngày mai có thể bạn không còn ở đây nữa.

Mọi chuyện trong gia đình đều xuôi chảy
khi tình yêu thoa dầu cho bộ máy.

Tình yêu chân thật không phải là nắm tay nhau
mà là cầm giữ trái tim của nhau.