Sống bác ái và làm gương sáng cho mọi người chung quanh (19.05.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mc 9,41-50

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

41 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [44] 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. [46] 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”

 

1- Ghi nhớ:

       “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.” (Mc 9,43)

2- Suy niệm:

        Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta phải sống niềm tin qua đời sống bác ái  và làm gương sáng cho tha nhân. Dù chỉ là một ly nước nhưng phần thưởng sẽ rất lớn trên Thiên Quốc, đồng thời hãy biết sống cuộc đời Ky-tô hữu như nấm men trong bột, như hạt muối làm cho Tin Mừng được thẩm thấu vào môi trường chung quanh. Đừng vì gương mù gương xấu của chúng ta gây nên cớ phạm cho biết bao tâm hồn sa ngã hoặc hư mất.

        Phải biết chia cơm sẻ áo cho mọi người: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Đạo của Chúa Giêsu là đạo bác ái yêu thương. Người môn đệ của Chúa không thể mến Chúa mà không yêu người. Tiêu chuẩn Thiên Chúa dùng để phán xét người môn đệ là đức bác ái. Nếu ai làm cho tha nhân, người đó làm cho chính Chúa, hậu quả là người đó sẽ được hưởng cuộc sống đời đời trong Nước của Cha Ngài.

       Phải làm gương lành cho người khác: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” Cùng một tư tưởng như trên: ai không làm gương lành cho tha nhân, là không làm cho chính Chúa. Hậu quả là họ sẽ không được hưởng hạnh phúc với Ngài. Nếu đã không làm điều tốt cho tha nhân, họ còn ngăn cản tha nhân đến với Chúa bằng gương xấu họ làm, chắc chắn họ phải sống xa Thiên Chúa. Rất nhiều gương mù người lớn cần để ý khi sống gần con trẻ như: văng tục, chửi thề, bài bạc, rượu chè, trai gái, hút xái… Các trẻ rất dễ bị nhiễm lây những tội lỗi này.

         Sự sống đời này đã là quí, nhưng sự sống đời sau còn quí hơn gấp bội. Ðể đạt được sự sống vĩnh cửu ấy, con người phải biết thương yêu, giúp đỡ anh chị em mình. Ðừng nên cớ vấp phạm làm lung lay niềm tin tha nhân. Còn đối với bản thân, chúng ta phải sẵn sàng dứt bỏ những gì làm cản trở chúng ta đến với Chúa, cho dù là những gì thân thương nhất như chi thể trong thân thể của chính mình. 

3- Cầu nguyện :

       Lạy Chúa! Xin giúp chúng con can đảm loại bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, những gì làm cho anh em chúng con vấp phạm. Chúng con ước ao trở nên muối và ánh sáng để làm chứng nhân cho Chúa nơi mọi người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Chúng ta có bổn phận làm gương sáng cho mọi người bằng cuộc sống nhân đức. Chúng ta cũng phải cố gắng để tránh mọi tội và đừng tạo gương mù làm lung lạc đức tin của tha nhân.

                                                                       HOÀI THANH