Sứ điệp video ĐTC gửi Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp quốc

2019.08.31 foto Papa Video Madagascar

Trong sứ điệp video gửi đến Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm 2019 nhóm tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York hôm 23/9, ĐTC bày tỏ lo âu về sự thay đổi khí hậu. ĐTC nhận định rằng cần một lời đáp trả có tính tập thể, một ý chí chính trị thật sự và những cách tiêu thụ mới tương xứng với phẩm giá của con người.

Trong sứ điệp, ĐTC gọi thay đổi khí hậu là một trong những thách thức chính yếu mà chúng ta phải đối mặt và ngài mời gọi nhân loại trau dồi ba phẩm chất đạo đức lớn: trung thực, trách nhiệm và can đảm.

Các cam kết còn rất yếu

ĐTC nói trong sứ điệp: “Với Thỏa thuận Paris ngày 12/12/2015, cộng đồng quốc tế đã nhận thức được sự cấp bách và cần một sự đáp lời của tập thể để giúp xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. Tuy nhiên, bốn năm sau Thỏa thuận lịch sử đó, chúng ta có thể thấy rằng các cam kết mà các quốc gia đưa ra vẫn còn rất “yếu” và còn lâu mới đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ý chí chính trị

“Cùng với rất nhiều sáng kiến, không chỉ của chính phủ mà toàn xã hội dân sự, cần phải hỏi xem liệu có ý chí chính trị thực sự để phân bổ những nguồn nhân lực, tài chính và công nghệ lớn hơn để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và giúp đỡ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Cơ hội vẫn còn

“Trong khi tình hình không tốt và hành tinh đang đau khổ, cánh cửa cơ hội vẫn mở. Bất chấp tất cả. Chúng ta đừng để nó đóng lại. Chúng ta hãy mở nó với quyết tâm của chúng ta để nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của con người, để đảm bảo một cuộc sống tốt hơn cho các thế hệ tương lai. “Mặc dù thời kỳ hậu công nghiệp có thể được nhớ đến như một trong những người vô trách nhiệm nhất trong lịch sử, tuy nhiên vẫn có lý do để hy vọng rằng nhân loại vào buổi bình minh của thế kỷ 21 sẽ được nhớ đến vì đã quảng đại gánh vác trách nhiệm quan trọng của mình.”

Với sự trung thực, trách nhiệm và lòng can đảm

“Với sự trung thực, trách nhiệm và lòng can đảm, chúng ta phải đặt trí thông minh của mình “phục vụ cho một loại tiến bộ khác, lành mạnh hơn, nhân văn hơn, xã hội hơn, tích hợp hơn”, có khả năng đặt nền kinh tế để phục vụ con người, xây dựng hòa bình và bảo vệ môi trường.

“Vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến các vấn đề về đạo đức, công bình và công bằng xã hội. Tình trạng suy thoái môi trường hiện nay có liên quan đến sự xuống cấp về nhân bản, đạo đức và xã hội mà chúng ta trải qua hàng ngày. Điều này buộc chúng ta phải suy nghĩ về ý nghĩa của các mô hình tiêu thụ và sản xuất của chúng ta, và các quá trình giáo dục và nhận thức, để làm cho chúng phù hợp với phẩm giá con người. Chúng ta đang đối mặt với một “thách thức của nền văn minh” để ủng hộ lợi ích chung. Điều này là rõ ràng, cũng như rõ ràng rằng chúng ta có nhiều giải pháp nằm trong tầm tay của mọi người, nếu chúng ta chấp nhận ở cấp độ cá nhân và xã hội, một lối sống thể hiện sự trung thực, can đảm và trách nhiệm”.

ĐTC kết thúc với mong ước: “Tôi muốn ba từ chính này – trung thực, can đảm và trách nhiệm – là trung tâm của công việc của bạn hôm nay và ngày mai.”

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *