Sức mạnh và dũng khí

 

Slides : Sức mạnh và dũng khí

Xem slides xin click tại đây

 

Con người cần có sức mạnh để tin tưởng
Nhưng cần có dũng khí để hoài nghi.

Con người cần có sức mạnh để hòa hợp,
Và cần dũng khí để dám đi một mình.

Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người ,
Và cần dũng khí để chữa lành vết thương của riêng mình.

Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương,
Và cần dũng khí để khi cần biết quên đi bản thân.

Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình,
Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.

Con người cần sức mạnh để đương đầu,
và cần dũng khí để chinh phục.

Con người cần sức mạnh để tiêu diệt bất công,
nhưng cần có dũng khí để thay đổi nó.

Con người cần sức mạnh  để có thể đối đầu với cuồng phong,
nhưng đôi khi cần dũng khí để lướt qua sóng ngàn.

Con người cần sức mạnh để yêu.
Và cần cả dũng khí để được yêu

Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống,
Và cần cả dũng khí để hy sinh quên mình.

Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí
trên từng chặng đường của cuộc sống

“Quan trọng không phải điều gì xảy ra với bạn,
mà là bạn ứng xử thế nào.”

Đứng dậy hoặc gục ngã, sẽ quyết định cả đời bạn.
Vậy tại sao không đứng dậy, vượt qua mọi khó khăn,
thành công đang đợi bạn phía trước.