Tha thứ để được thứ tha (11.08.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C)

Cơ-la-ra, trinh nữ – lễ nhớ

  Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

18 21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
19 1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

1- Ghi nhớ:

 Đức Giê-su nói: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)

 2- Suy niệm:

 Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su từ chối giới hạn tha thứ đến bẩy lần do ông Phê-rô đề nghị với Người, nhưng Người dạy môn đệ phải tha bảy mươi lần bảy, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Ba lý do để luôn tha thứ là:

– Một là vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ các lỗi phạm của chúng ta một cách vô điều kiện.

– Hai là vì số nợ của anh em đối với chúng ta chẳng đáng là gì so với số tội nợ mà chúng ta mắc với Thiên Chúa.

– Ba là nếu chúng ta đòi anh em tính sổ trả nợ sòng phẳng, thì Thiên Chúa cũng sẽ tính sổ nợ sòng phẳng đối với chúng ta.

Theo bản tính tự nhiên, mỗi người chúng ta thật khó thoát khỏi vòng lẩn quẩn là sự tranh chấp và oán thù. Luật “mắt đền mắt, răng thế răng” tuy là một luật giúp trả báo công minh, nhưng lại là nguyên nhân khiến cho con người lâm vào tình trạng hận thù và chia rẽ. Chỉ khi nào con người biết tha thứ cho nhau thì họ mới có thể sống an bình và hạnh phúc thực sự. Khi tha thứ là chúng ta sẵn sàng chịu thiệt thòi, là xác tín rằng cuối cùng Tình Thương sẽ chiến thắng hận thù. Ngọn lửa tình thương chắc chắc sẽ đánh tan băng giá. Nó sẽ làm cho quả tim chúng ta lại có thể rung động và xót thương kẻ bất hạnh, giống như Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ, cho chúng ta biết mở rộng cõi lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Để rồi từ đó chúng ta cũng biết “đối xử với anh em như thế”.

 3- Cầu nguyện :

 Lạy Chúa! Xin cho chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa. Xin cho chúng con học tập nơi Chúa sự khiêm nhường và nhịn nhục, sự quảng đại tha thứ và lòng bao dung nhân hậu, để chúng con có thể luôn sống yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là yêu cả những kẻ đang để tâm thù ghét và làm hại chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên con ngoan hiền hiếu thảo của Chúa, Đấng giàu lòng từ bi nhân ái, và nên anh chị em của mọi người đang sống chung quanh chúng con. Amen. 

4- Sống Lời Chúa : 

Chúa dạy phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ không giới hạn. Khi tha thứ như thế, chúng ta mới trở nên giống với Thiên Chúa hơn. Chiêm ngắm lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa Giêsu để noi theo bước chân Ngài. Chúng ta đã được Chúa thương xót tha thứ, thì chúng ta cũng phải mở lòng để thương xót và tha thứ cho anh chị em mình.

                                                                       HOÀI THANH