Thái Bình: Đại hội Huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội 04-05.2017

 

Trong hai ngày 04 – 05/07/2017, tại Toà Giám mục Thái Bình, Đại hội Huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội lần thứ nhất đã được diễn ra.

Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể là một đoàn thể Công Giáo tiến hành nhằm hai mục đích là đào tạo thanh thiếu nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để họ trở thành những con người kiện toàn và Kitô hữu hoàn hảo, đồng thời đoàn thể hoá và hướng dẫn thanh thiếu nhi truyền thông Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Huynh trưởng chính là người đứng đầu đơn vị, có trách nhiệm trực tiếp trên đoàn sinh của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Sứ mạng của Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể là điều khiển, dạy dỗ, giáo huấn thiếu nhi theo tôn chỉ mục đích của Phong Trào. Sứ mạng ấy làm cho Huynh trưởng trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc hoàn hảo hóa con người. Do đó, Huynh trưởng tìm kiếm nước Thiên Chúa qua sự chăm sóc, nâng đỡ các em thiếu nhi được trao phó cho mình.

Đại hội lần này, Giáo phận Thái Bình có 610 Huynh trưởng từ các giáo xứ trong hai miền Thái Bình và Hưng Yên về tham dự. Ngay từ sớm, các anh chị đã có mặt tại Nhà chung Giáo phận để hoàn thiện những công tác chuẩn bị cho Đại hội. Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ nhất diễn ra tại Toà Giám mục Thái Bình trong hai ngày 4-5/7/2017. Với vai trò là Huynh trưởng của Giáo phận đăng cai tổ chức Đại hội, các anh chị đã tham gia tích cực phần nhiệm vụ của mình để Đại hội diễn ra cách tốt đẹp. Ghi nhanh của Ban truyền thông Giáo phận qua những hình ảnh:

Đón tiếp, ghi danh tham dự Đại hội

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Phổ biến chương trình, phân công phân nhiệm 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Tổng hợp từ giaophanthaibinh.org  và  gbbuichu.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *