Thần học Đời Tu 21: Lời khấn Khiết tịnh với đời sống thánh hiến

Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 21: Lời khấn Khiết tịnh với đời sống thánh hiến

Khiết tịnh là gì ?…

Trong các tác phẩm Thần học và Giáo luật viết bằng tiếng Latinh, người ta thấy có ít là bốn từ được sử dụng: Castitas, Continentia, Coelibatus và Virginitas. Những từ này thực ra không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, và không phải là hạn từ dành riêng cho giới tu sĩ. Khi chuyển dịch sang tiếng Việt, người ta sử dụng nhiều từ tương đương, chẳng hạn như: khiết tịnh, thanh khiết, trinh khiết, trinh tiết, trinh bạch, tinh tuyền, tiết độ, tiết dục, độc thân…

Động lực của đức khiết tịnh phải là vì Nước Trời. Quả vậy, Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Đức khiết tịnh ‘vì Nước Trời’ (Mt 19, 12) phải được xem như một ân huệ cao cả của ơn thánh. Ơn ấy giải thoát lòng con người để nồng nàn mến Chúa và yêu mọi người hơn…” (PC 12). 

vmyIZDrLOpM