Thánh Lễ ngày 23 tháng 12 trước Lễ Giáng Sinh

 

Ca nhập lễ

Một trẻ thơ sẽ chào đời để cứu ta

và được gọi là Thiên Chúa, là Đấng uy hùng.

Mọi sắc tộc trần gian

nhờ Người được chúc phúc.

Bài đọc 1: Ml 3,1-4.23-24

Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi ngày của Đức Chúa đến.

Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi.

Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, – Đức Chúa các đạo binh phán.  Ai chịu nổi ngày Người đến ? Ai đứng được khi Người xuất hiện ? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt.  Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc ; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính.  Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.

Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.  Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.

Đáp ca

Đ. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu chuộc.

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.aXin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Đ. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu chuộc.

Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

Đ. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu chuộc.

Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
và cho họ biết giao ước của Người.

Đ. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu chuộc.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, là đá tảng góc tường của toà nhà Giáo Hội. Xin ngự đến và cứu độ con người, Chúa đã lấy đất mà dựng nên. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 1,57-66

Ông Gio-an Tẩy Giả chào đời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.  Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.  Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.”  Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”  Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì.  Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.  Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.  Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.  Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Ca hiệp lễ

Chúa nói :

“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.

Ai nghe tiếng Ta và mở cửa,

thì Ta sẽ vào nhà,

sẽ dùng bữa với người ấy,

và người ấy sẽ dùng bữa với Ta”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *