Thánh lễ Thứ Ba Tuần II Phục Sinh (21.04.2020)

Thứ Ba Tuần II – Mùa Phục Sinh

Lễ 4g30 sáng

Lễ 4g45 sáng

Lễ 5g00 sáng

Lễ 5g15 sáng

https://youtu.be/Aanhq99-pKI

Lễ 5g30 sáng

https://youtu.be/DU-M_V6R_x0

Lễ 6g00 sáng

Lễ 5g15 chiều

Lễ 6g00 chiều

Lễ 7g15 tối

https://youtu.be/iOPbG0n2vEI

Lễ 7g30 tối

Ca nhập lễ

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh,

vì Đức Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta

đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1: Cv 4,32-37

Các tín hữu chỉ có một lòng một ý.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.

Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.

Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền,  đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.

Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp.  Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.

Đáp ca

Đ. Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,
Người lấy dũng lực làm cân đai.

Đ. Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Đ. Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
triền miên qua mọi thời.

Đ. Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 3,7b-15

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?”  Đức Giê-su đáp : “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy !  Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.  Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ?  Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.  Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,  để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Ca hiệp lễ

Đức Ki-tô phải chịu khổ hình

và từ cõi chết sống lại

rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người.

Ha-lê-lui-a.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *