Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên (16.08.2021)

 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu.

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

Bài đọc 1: Tl 2,11-19

Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh, nhưng con cái Ít-ra-en không muốn nghe các ngài.

Bài trích sách Thủ lãnh.

Hồi ấy, con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, và đã làm tôi các thần Ba-an.  Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận Đức Chúa.  Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét.  Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột ; Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù.  Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng hoạ trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với họ. Họ lâm cảnh khốn cùng.

Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ.  Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa ; họ đã không noi gương các ngài.  Khi Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp.  Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Họ đã không diệt trừ những dân
mà Chúa đã chỉ định,họ sống chung lộn giữa chư dân,
học đòi những hành vi của chúng.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Họ lấy tượng thần chúng mà thờ :
đó chính là cạm bẫy họ sa chân.Họ giết con mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó,
phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ,
Người tởm kinh gia nghiệp của mình,aphó mặc họ vào tay đám chư dân.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Đã bao lần Chúa thương giải cứu,
nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch. Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,
nghe thấy lời cầu cứu van xin.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 19,16-22

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?”  Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.”  Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.  Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”  Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?”  Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”  Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Ca hiệp lễ

Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *