Thánh Lễ Thứ Năm XXI TNA (27.08.2020)

Thánh nữ Mô-ni-ca

Ca nhập lễ

Người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng,

con cái bà khen ngợi bà diễm phúc,

và chồng bà cũng ca tụng bà.

Bài đọc 1: Hc 26,1-4.13-16

Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh.

Bài trích sách Huấn ca.

Phúc thay ai cưới được vợ hiền,
tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi.
Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng,
được an vui suốt cả cuộc đời.
Vợ hiền là số tốt phận may
dành cho những người kính sợ Đức Chúa :
Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui,
lúc nào nét mặt cũng tươi cười.
Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc,
vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày.
Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban,
không chi sánh bằng người có giáo dục.
Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời ;
không chi quý giá bằng người tiết hạnh.
Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp
đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.

Đáp ca

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 7,11-17

Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.  Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.  Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !”  Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !”  Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.  Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”.  Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

Ca hiệp lễ

Nước Trời giống như chuyện một thương gia.

Miệt mài tìm ngọc quý.

Tìm được một viên ngọc rất quý rồi,

ông ta về bán tất cả tài sản để mua.

THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây

hằng tin tưởng nơi Ngài.

Chính Ngài là Thiên Chúa của con.

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa,

vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

Bài đọc 1: 1 Cr 1,1-9

Trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện.

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi,  kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta.  Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su.  Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.  Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em,  khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người.  Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.  Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa,
con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Đ. Lạy Chúa,
con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài,tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng : Ngài thực hiện những kỳ công.

Đ. Lạy Chúa,
con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Bảo cho nhau : sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng : Ngài cao cả lắm thay !Nhắc nhở luôn : Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.

Đ. Lạy Chúa,
con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 24,42-51

Anh em hãy sẵn sàng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.  Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.  Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ?  Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.  Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.  Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’,  thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,  chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,  và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài,

từ ruộng đất, Ngài sản sinh cơm bánh,

và rượu ngon làm phấn khởi lòng người.

Thánh Lễ Thứ Năm XXI TNA (27.08.2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *