Thánh Lễ:Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên (27.01.2022)

 

Ca nhập lễ

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !

Trước Thiên Nhan, đầy uy phong dũng mãnh,

trong thánh điện, toàn cảnh sắc huy hoàng.

Bài đọc 1: 2 Sm 7,18-19.24-29

Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì ?

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

Sau khi ông Na-than nói với vua Đa-vít, vua vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này ?  Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít ; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng ?  Ngài đã lập Ít-ra-en, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi ; còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng.  Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán.  Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói : ‘Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en.’ Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài.  Thật vậy, lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng : Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy.  Giờ đây, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy.  Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi.”

Đáp ca

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
và mọi công lao vất vả của người :chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

“Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng,
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi !”

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.Người phán : “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

lá ánh sáng chỉ đường con đi.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 4,21-25

Mang đèn tới để đặt trên đế. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ?  Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng.  Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

Người nói với các ông : “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.  Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

Ca hiệp lễ

Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi

và không bao giờ phải bẽ mặt hổ ngươi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *