Thánh Nữ Bernadette và Lộ Đức (trích đoạn 10 phút)

Thánh Nữ Bernadette và Lộ Đức
(trích đoạn 10 phút)

Lộ Đức (Lourdes) là một tỉnh nhỏ thuộc nước Pháp.

Từ ngày 11.2.1858 đến 16.7.1858, Bernadette gặp Bà áo trắng cả thảy 18 lần. Ngày 25 tháng 3 Bernadette được Đức Mẹ mạc khải danh tính : “Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm mới được giáo hội công bố trước đó bốn năm (1854). Đây là tước hiệu mà Bernadette chưa hề nghe đến, và sau này chẳng bao giờ có thể phát âm chính xác.

Về sau Bernadette ẩn mình trong một tu viện, từ trần năm 1879 vào tuổi 36, và được giáo hội tuyên thánh năm 1933.

.

https://www.youtube.com/watch?v=Ic2dSm9N6Mo&feature=youtu.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *