Thơ: Hãy biết tha thứ để được thứ tha

Viết theo nội dung Tin Mừng thứ ba sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

(Mt 18, 21 – 35)

Phê-rô hỏi Chúa Giê-su

Anh em xúc phạm, xử như thế nào?

Thứ tha thực hiện ra sao?

“Bảy lần” được chứ! Lẽ nào chẳng xong

*

Trả lời, Chúa nói rất mong:

“Bảy mươi lần bảy”vui lòng người ơi!

Và đây câu chuyện Nước Trời

Ông chủ tính nợ, gọi mời yêu thương

*

Người nợ khắp chốn muôn phương

Vội vàng cất bước lên đường về ngay

Đến khi tương đối đủ đầy

Chủ  xem sổ sách nợ vay từng người

*

Trước tiên chủ hỏi một người

“Mười ngàn nén bạc” vay thời xa xăm

Người này hiện tại khó khăn

Nên không trả được, nài van xin rằng:

Cho tôi khất lại thời gian

Hứa sẽ  trả hết “mười ngàn nén” trên

*

Chủ thương thông cảm tha liền

Xóa luôn hết nợ, ưu tiên cho về

Vừa ra đến cửa chẳng nề

Gặp người bạn cũ mượn thuê “trăm đồng”

Hắn liền tóm cổ xiết gồng

Trả mau số nợ cho “ông” đi “mày”

*

Người bạn cúi xuống lạy ngay

Xin anh thư thả vài ngày sẽ xong

Nhưng mà hắn vẫn nói không 

Tống giam vào ngục để lòng nhẫn tâm

*

Bạn bè chứng kiến khổ tâm

Thuật lại với chủ lỗi lầm lớn lao

Nổi giận, chủ gọi hắn vào

Ta tha hết nợ, cớ sao ngươi còn!

Bạn bè tình nghĩa keo sơn

Thế mà ngươi đã “nổi cơn bất hòa”

Bởi ngươi chẳng biết thứ tha

Lý hinh hành ha cho ra mới đành

*

Bài học: phải sống nhân lành

Tha thứ để được chuyển thành thứ tha

Chớ đừng ích kỷ mình ta

Để rồi thân phận mãi là khổ đau

Thứ tha tình nghĩa nặng sâu

Cùng nhau thực hiện trước sau vẹn toàn

 

HOÀI THANH