Biết nhận ra sự thật để chấp nhận và học hỏi (03.03.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Lc 11,14-23

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

14 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

1- Ghi nhớ:

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11, 23)

2- Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca nói về việc Chúa Giêsu làm phép lạ trục xuất quỷ câm ra khỏi người bị nó ám. Sau khi quỷ câm ra khỏi, người câm liền nói được khiến dân chúng đều bỡ ngỡ và thán phục. Nhưng những người biệt phái và Pharisêu lại không muốn hiểu như vậy, họ cố tình xuyên tạc rằng: Ngài đã dùng thế lực của quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Họ đã không biết nhận ra sự thật và không chịu chấp nhận sự thật.

Qua phép lạ, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ Ngài là Đấng Cứu Thế đến để giải thoát con người khỏi ách thống trị của Satan . Đáng lẽ ra họ phải nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Nhưng do bản tính ghen tuông và cố chấp nên họ không chịu đón nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đến với họ, ở với họ, cứu giúp họ nhưng họ đã chối từ Ngài.

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng không thiếu những người có thái độ cố chấp như vậy. Có những sự việc quá rõ ràng nhưng chúng ta lại không tin hoặc nghi ngờ. Có những lúc chúng ta làm điều sai trái mà vẫn cho là mình làm đúng, làm phải và cố tình không chịu phục thiện để sửa chữa những lầm lỗi thiếu xót đó.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy sống trong sự thật để luôn trung thành với Chúa, cụ thể là biết lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Nhờ đó chúng ta nhận ra sự hiện diện  và sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta để chúng ta sống đẹp ý Chúa và mưu cầu lợi ích tốt đẹp cho mọi người đang sống chung quanh chúng ta.

3- Cầu nguyện :

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin cho Chúa Thánh Thần đến soi sáng để chúng con nhận ra và biết chấp nhận sự thật. Xin giúp chúng con nhận ra những khuyết điểm thiếu xót của bản thân để sửa đổi theo đường ngay nẻo chính. Nhất là cho chúng con loại bỏ tính kiêu căng, ích kỷ, ngoan cố, ngõ hầu sống xứng đáng là con cái của Chúa, vì Chúa đã phán: “Sự thật mới giải thoát anh em”. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Hãy nhận ra dấu chỉ Chúa ban cho mà nhiệt thành phụng sự và cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ.

                                                                                HOÀI THANH