Thơ: Niềm tin vào Chúa

(Bấm vào hình để phóng lớn)

NIỀM TIN VÀO CHÚA

“CHÍNH CHÚA LÀ NIỀM VUI CHO CON NƯƠNG ẨN,
Ở NƠI NGÀI CON LUÔN MÃI NHẬN HỒNG ÂN”

CHÍNH Chúa đã gọi mời con
CHÚA luôn nâng đỡ, lại còn chở che
hồng phúc mãi tràn trề
NIỀM vui trải rộng đuề huề chứa chan
VUI mừng phấn khởi hân hoan
CHO lòng thanh thản, đầy tràn niềm tin
CON luôn được Chúa giữ gìn
NƯƠNG theo bước Chúa để xin hiến mình
ẨN thân trọn vẹn nghĩa tình
*
đâu cũng có bóng hình Chúa thôi
NƠI nơi trong suốt cuộc đời
NGÀI luôn hiện diện với lời yêu thương
CON đi theo Chúa muôn phương
LUÔN tin phó thác và nương tựa Ngài
MÃI mãi phục vụ miệt mài
NHẬN làm con Chúa không phai, chẳng mờ
HỒNG phúc tràn ngập vô bờ
ÂN tình chan chứa, Chúa chờ đợi con.

                                            HOÀI THANH