Thông báo tuyển sinh ơn gọi Dòng Đa Minh năm 2023

Điều kiện dự thi tuyển sinh vào Thỉnh viện Đa Minh:
1.    Ý hướng tu trì ngay lành,
2.    Hiểu biết và thành tâm trong đời sống Đức tin Công giáo,
3.    Không quá 26 tuổi,
4.    Đã hoàn tất chương trình đại học hoặc cao đẳng.

Một số điều bạn cần quan tâm khi phân định ơn gọi tu trì:
1.    Nếu bạn lắng nghe được từ thẳm sâu trong cõi lòng một lời mời gọi dấn thân theo Đức Giê-su Ki-tô cho ơn gọi tu trì, hoặc một lời mời gọi đến từ ai đó về đời tu, bạn tìm một chút thời gian tĩnh lặng, suy nghĩ và cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng cho bạn hiểu ít nhiều tiếng gọi huyền nhiệm này.
2.    Bạn có thể bàn hỏi với những vị hữu trách, hoặc với một vị linh hướng nào bạn quen biết, nói với các ngàivề ơn gọi của bạn. Hoặc bạn âm thầm thưa chuyện với Chúa. Lắng nghe, để hiểu tiếng gọi cho bậc tu trì này.
3.    Quan trọng nhất là bạn muốn dấn thân phục vụ Chúa trong nếp sống tu trì, với thiện ý phục vụ Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô, và phục vụ tha nhân như Đức Giê-su Ki-tô dạy.
4.    Và “Hãy đến mà xem” nơi bạn muốn tìm hiểu ơn gọi: Thỉnh viện Đa Minh Việt Nam, thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Các bạn gửi đơn dự thi về cho Ban Giám Đốc Thỉnh Viện qua email: [email protected]; hoặc [email protected]
Ban Giám Đốc Thỉnh Viện sẽ hướng dẫn cụ thể sau khi nhận được đơn dự thi của ứng sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *